De historie van het gebouw Concordia

De historie van het gebouw Concordia gaat terug tot de twintiger jaren van de twintigste eeuw. Onder leiding van de heer J.P. Hofman werd het gebouw ontworpen en gebouwd. Op 16 november 1927 werd het gebouw in gebruik genomen als verenigingsgebouw met een kerkzaal voor de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Maasdijk en omstreken en kreeg het de naam “Concordia” Het gebouw werd tevens gebruikt als verenigingsgebouw, waar de gymnastiekvereniging K.D.O., de muziekvereniging E.M.M. repeteerden en er hun uitvoeringen gaven. Ook het Groene Kruis heeft er jaren haar onderdak gehad. Voor vele Maasdijkers is “Concordia” dan ook een begrip.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in oktober 1942 het gebouw door de Duitsers ingevorderd. Na de oorlog bloeide het verenigingsleven weer op, waarna in 1959 de Zonnehoek naast het gebouw gebouwd werd, opnieuw door Bouwbedrijf Hofman. De volgende ingrijpende verbouwing vond plaats in 2010, waarbij de toiletgroepen vernieuwd zijn en er tevens een invalidentoilet werd ingericht.

De verenigingsingang bevindt zich nu aan de parkeerzijde. Ook de verbouwing werd gedaan door de huidige Bouwgroep Hofman.

Maar het was nog niet klaar met veranderen want in 2016/2017 kwam er alweer een verbouwing. De grote zaal was aan de beurt, er werd een geïsoleerde vloer aangebracht en de dubbele deur bij de entree werd vernieuwd, ook werd het interieur grondig aangepakt.

Opnieuw werd deze verbouwing gedaan door Bouwgroep Hofman.

Künckel Kabinett orgel

In 1946 is een klein maar goed bewaard secretaire orgel aangekocht en geplaatst in de ontmoetingsruimte van het verenigingsgebouw Concordia.

Dit orgel is gebouwd door Johannes Pieter Künckel in 1802.
Op 30 januari 2002 is dit  één klavier secretaire-orgel met 5 registers als beschermd monument opgenomen onder nummer 514749 door de rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Het pijpwerk is origineel. Het windkanaal is een buis van schapenleer die de middens van de magazijnbalg en de ventielkast met elkaar verbindt.

De windwijzer is een halve stok met een klein messing knopje met parelrand en bevindt zich rechts van het klavier. Dit klavier is opklapbaar. De toetsen zijn uitgevoerd in ebbenhout en in ivoor belegd. Het orgel heeft een fraaie klank waarvan vooral de fluiten en de holpijp goed dragen.