Stacks Image 98
Stacks Image 8
Voorwoord
De vereniging Concordia met haar onderkomen in gebouw Concordia staat open voor iedereen die activiteiten wil organiseren; enerzijds zeer geschikt voor vergaderingen (of congressen), presentaties, (bedrijfs-) bijeenkomsten, recepties en party's, anderzijds is Concordia ook een huis voor culturele aangelegenheden (muziek, toneel, lezingen, film, etc.).

De vereniging Concordia brengt zelf voor een breed publiek een interessant aanbod van activiteiten, welk elk jaar weer opnieuw wordt samengesteld door een commissie. Dit komt met name tot uiting van het programma van 'Concordia Cultureel'.
Maandelijks wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur, regio, economie, gezondheid, literatuur, kunstgeschiedenis, reizen enz. Daarnaast worden en regelmatig workshops gegeven. Zowel in het voor-als najaar wordt er een actuele film vertoond.

De vereniging Concordia is ook actief in het jeugdwerk. Jongeren tussen 12 en 18 jaar voelen zich thuis in Concordia, bij meestal maandelijkse activiteiten met bijvoorbeeld dartavonden, een spannende filmvertoning of lekker naar de bowling in het najaar.
Voor de leeftijd van 4 tot 11 worden ook activiteiten georganiseerd. Van huttenbouw tot uitjes en diverse spelactiviteiten met jaarlijks ook het sinterklaasfeest.

Concordia is er voor iedereen en heeft als doelstelling het verenigingsleven in Maasdijk en omstreken te stimuleren met een gebouw die multifunctioneel is met goede geoutilleerde ruimtes en mogelijkheden.

Arie Middelburg,
Voorzitter

Contact

Gegevens

Concordia Maasdijk
Maasdijk 40
2676 AE Maasdijk
Info@concordiamaasdijk.nl

Locatie