SponsorKliks, sponsor
jouw sponsordoel gratis!

Voorwoord

De vereniging Concordia met haar onderkomen in gebouw Concordia staat open voor iedereen die activiteiten wil organiseren; enerzijds zeer geschikt voor vergaderingen (of congressen), presentaties, (bedrijfs-) bijeenkomsten, recepties en party’s, anderzijds is Concordia ook een huis voor culturele aangelegenheden (muziek, toneel, lezingen, film, etc.).

De vereniging Concordia brengt zelf voor een breed publiek een interessant aanbod van activiteiten, welk elk jaar weer opnieuw wordt samengesteld door een commissie. Dit komt met name tot uiting van het programma van ‘Concordia Cultureel’.

Maandelijks wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur, regio, economie, gezondheid, literatuur, kunstgeschiedenis, reizen enz. Daarnaast worden en regelmatig workshops gegeven. Zowel in het voor-als najaar wordt er een actuele film vertoond.

De vereniging Concordia is ook actief voor de jeugd. Voor de leeftijd van 4 tot 12 worden activiteiten georganiseerd. Van huttenbouw tot uitjes en diverse spelactiviteiten.

Concordia is er voor iedereen en heeft als doelstelling het verenigingsleven in Maasdijk en omstreken te stimuleren met een gebouw dat multifunctioneel is met goede geoutilleerde ruimtes en mogelijkheden.

FRIENDS FOR LIFE!

Concordia zoekt nieuwe leden om de stap in de toekomst te zetten met onze fantastische vereniging!

Wie durft 😊

Het bestuur zou het super vinden als kinderen of kleinkinderen van leden, lid worden van Concordia.

In de komende ALV komt een voorstel voor een aantrekkelijk contributie voor de nieuwe leden.

Komende evenementen

Geen evenementen gevonden!