Het jaarprogramma van Concordia

Wanneer het onverhoeds door RIVM maatregelen toch weer tot een sluiting zou komen, blijven wij wel online te volgen. Via deze link kunt u thuis onze dienst bijwonen.

juni 2023

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1st juni
Geen evenementen
Events for 2nd juni
Geen evenementen
Events for 3rd juni
Geen evenementen
Events for 4th juni
Events for 5th juni
Geen evenementen
Events for 6th juni
Geen evenementen
Events for 7th juni
Geen evenementen
Events for 8th juni
Events for 9th juni
Geen evenementen
Events for 10th juni
Geen evenementen
Events for 11th juni
Events for 12th juni
Geen evenementen
Events for 13th juni
Geen evenementen
Events for 14th juni
Geen evenementen
Events for 15th juni
Geen evenementen
Events for 16th juni
Geen evenementen
Events for 17th juni
Geen evenementen
Events for 18th juni
Events for 19th juni
Geen evenementen
Events for 20th juni
Geen evenementen
Events for 21st juni
Geen evenementen
Events for 22nd juni
Geen evenementen
Events for 23rd juni
Geen evenementen
Events for 24th juni
Geen evenementen
Events for 25th juni
Events for 26th juni
Geen evenementen
Events for 27th juni
Geen evenementen
Events for 28th juni
Geen evenementen
Events for 29th juni
Geen evenementen
Events for 30th juni
Geen evenementen
Events for 2nd juli

Voorwoord

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) Maasdijk en de Vereniging Concordia presenteren u hierbij het programma van activiteiten in het seizoen 2021-2022. Evenals gold voor het afgelopen seizoen moeten we opnieuw benadrukken ‘onder voorbehoud’. Heel veel aangekondigde activiteiten konden de afgelopen twaalf maanden vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. De vooruitzichten zijn inmiddels gunstig maar het virus is nog niet verdwenen.

Ondanks de beperkingen vanwege de lockdown konden een aantal kerkdiensten online doorgang vinden met een beperkt aantal bezoekers. Bestuur en voorganger hebben getracht zo veel mogelijk op andere wijze contact met de leden te onderhouden.

Het nieuw gepresenteerde programma wijkt voor wat betreft te houden diensten, bijeenkomsten en activiteiten niet noemenswaardig af van dat van het vorige seizoen. Met één uitzondering. Het dienstverband met onze voorganger ds. Dick Peters eindigde na ruim twaalf jaar op 1 juli. Dick zou al eerder afscheid hebben genomen maar was bereid aan te blijven tot een opvolger was gevonden. Het bestuur prijst zich gelukkig deze te hebben gevonden in de persoon van pastor Maria Opgelder die uiteraard bij de uitvoering van onderdelen van het programma betrokken zal zijn. Daar hoort ook de samenwerking bij met wat genoemd wordt Vrijzinnig Westland waarin naast de VVP Honselersdijk en Maasdijk ook de gemeente van de Uniekerk in ’s-Gravenzande en de Oude kerk in Naaldwijk participeren. Bij deze laatste twee gemeenten zijn inmiddels na een periode vacant te zijn geweest, nieuwe predikanten hun werk begonnen waardoor de samenwerking weer makkelijker ter hand kan worden genomen. Ook activiteiten in oecumenische verband hebben in Maasdijk grotendeels stilgelegen. Gehoopt wordt dat deze weer als vanouds ter hand kunnen worden genomen. Dat geldt ook voor de activiteiten die voor de jeugd in Maasdijk worden georganiseerd en altijd gretig aftrek vinden.

De commissie Concordia Cultureel heeft voor het nieuwe seizoen weer een boeiend en gevarieerd programma samengesteld waarvan wordt gehoopt dat deze weer veel bezoekers, ook buiten eigen kring, zal trekken. Deze activiteiten dragen ook bij om zowel de VVP Maasdijk als het gebouw Concordia in stand te houden.

Het bestuur blijft bezorgd over de gevolgen van vergrijzing en teruglopend ledental door overlijden en zal gaan werken aan een visie op de toekomst. Maar nog altijd wordt het bestuur terzijde gestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers die zitting hebben in de verschillende commissies. Met elkaar zijn ze overtuigd dat ‘Concordia’ nog altijd een rol van betekenis kan spelen voor wie zich aangetrokken voelt voor een vrijzinnige wijze van geloven en in dat kader behoefte heeft aan ontmoeting en/of het sociaal culturele aanbod aanspreekt.

Het bestuur raadt u voor alle zekerheid aan telkens de Vrije Ruimte of de website te raadplegen voor het al of niet of aangepast doorgaan van de activiteiten.

U bent van harte welkom in Concordia en we hopen op een succesvol seizoen 2021-2022.

Arie Middelburg, voorzitter