Het jaarprogramma van Concordia

Wanneer het onverhoeds door RIVM maatregelen toch weer tot een sluiting zou komen, blijven wij wel online te volgen. Via deze link kunt u thuis onze dienst bijwonen.

mei 2024

MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1st mei
Geen evenementen
Events for 2nd mei
Geen evenementen
Events for 3rd mei
Geen evenementen
Events for 4th mei
Geen evenementen
Events for 5th mei
Events for 6th mei
Geen evenementen
Events for 7th mei
Geen evenementen
Events for 8th mei
Geen evenementen
Events for 9th mei
Geen evenementen
Events for 10th mei
Geen evenementen
Events for 11th mei
Geen evenementen
Events for 12th mei
Events for 13th mei
Geen evenementen
Events for 14th mei
Geen evenementen
Events for 15th mei
Geen evenementen
Events for 16th mei
Events for 17th mei
Geen evenementen
Events for 18th mei
Geen evenementen
Events for 19th mei
Events for 20th mei
Geen evenementen
Events for 21st mei
Geen evenementen
Events for 22nd mei
Geen evenementen
Events for 23rd mei
Geen evenementen
Events for 24th mei
Geen evenementen
Events for 25th mei
Geen evenementen
Events for 26th mei
Events for 27th mei
Geen evenementen
Events for 28th mei
Geen evenementen
Events for 29th mei
Geen evenementen
Events for 30th mei
Events for 31st mei
Geen evenementen
Events for 2nd juni

Voorwoord

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) Maasdijk en de Vereniging Concordia presenteren u hierbij het programma van activiteiten in het seizoen 2023-2024. 

We hebben als bestuur getwijfeld of het programmaboekje voor het nieuwe seizoen wederom in boekvorm (op papier) zouden uitbrengen. Want immers er wordt toch steeds meer van internet en de website gebruik gemaakt !? Na wat navraag onder onze leden en bij onszelf hebben we gemeend op dezelfde manier als verleden jaren het programma vast te leggen. Niet iedereen is gewend om via internet het programma bij te houden en het is toch zo makkelijk om het boekje direct bij de hand te hebben voor naslag. 

Wat helaas niet op zelfde voet doorgaat is, dat onze huidige voorganger Pastor Maria Opgelder is gestopt met haar functie bij ons (en ook bij Honselersdijk) per 1 juli 2023.  Zij gaat in Zeeland een nieuwe betrekking aan bij de gemeente Vrouwenpolder te Walcheren. Haar vertrek bij ons betreuren we, maar we hebben gelukkig onze eerdere voorganger Dick Peters bereid gevonden de ontstane vacature ad interim voorlopig op te vangen, zowel bij ons als VVP Maasdijk als ook VVP Honselersdijk.

Een goede constante situatie blijft, dat de samenwerking met wat genoemd wordt Vrijzinnig Westland, waarin naast de VVP Honselersdijk en Maasdijk ook de gemeente van de Uniekerk in ’s-Gravenzande en de Oude kerk in Naaldwijk onverminderd doorgaat. In het bijzonder geldt hierbij de goede band en samenwerking met VVP Honselersdijk blijft door zoveel mogelijk gezamenlijk met elkaar op te trekken.

Het merendeel van de lopende activiteiten, naast de vaste kerkdiensten, wordt ook komend seizoen weer voortgezet. De commissie Concordia Cultureel heeft voor het nieuwe seizoen alweer een boeiend en gevarieerd programma samen gesteld, waarvan wordt gehoopt dat deze ook weer veel bezoekers, ook buiten onze eigen kring, zal trekken. Deze activiteiten dragen ook bij om zowel de VVP Maasdijk als het gebouw Concordia in stand te houden.  

Helaas moest door omstandigheden, met name door te weinig vrijwilligers, het open jeugdwerk wel worden gestopt afgelopen seizoen. Dit wel met uitzondering van de huttenbouw. Jaarlijkse activiteiten als het Rad , maar ook de Grote Verloting blijven wel op de agenda staan. 

Het toekomstperspectief van de VVP Maasdijk en Concordia is een vast aandacht punt voor het bestuur. Via met name de ledenvergaderingen worden de leden op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling, visie en uitvoering door het bestuur, zoals ook besproken via het thema ‘Friends for Life’

Er valt gelukkig ook nog wel wat te vieren: op 6 oktober 2024 willen we stilstaan bij het 100-jarig bestaan/jubileum van VVP Maasdijk. Over hoe we dit gaan doen, zal ruim tevoren worden bericht naar onze leden en extern. De organisatie van het jubileum is in goede handen van een daarvoor samengestelde commissie onder voorzitterschap van Marga Hofman.  

Alle activiteiten kunnen alleen worden gedaan, doordat het bestuur terzijde wordt gestaan door een groep enthousiaste vrijwilligers, die zitting en werk hebben in de verschillende commissies en taken.  Met elkaar zijn we ervan overtuigd dat ‘Concordia’ een rol van betekenis kan blijven spelen voor wie zich aangetrokken voelt voor een Vrijzinnige wijze van geloven en leven, met de goede mogelijkheid tot ontmoeting en voor wie het sociaal culturele aanbod aansprekend is. 

Welkom in onze ontmoetingsplek Concordia!

Via de Vrije Ruimte en/of de website www.concordiamaadijk.nl zullen alle activiteiten worden vermeld en raden we aan dit nauw te volgen om eventueel deel te nemen aan de activiteiten. 

U bent van harte welkom in Concordia en we hopen op een succesvol seizoen 2023-2024 en noteer dan alvast de jubileum datum in de agenda !

 

Namens bestuur VVP Maasdijk en Vereniging Concordia.