Stacks Image 102
Stacks Image 8
Vrijzinnigheid

De vrijzinnige kerk is een gemeenschap van gewone mensen die zich aangesproken voelen en aangeraakt weten door de aspecten liefde, verdraagzaamheid, openheid en zorg voor elkaar.

De vrijzinnigheid wordt gekenmerkt door vrijheid van denken op godsdienstig gebied.
Vrijzinnige mensen gaan hun eigen persoonlijke spirituele zoektocht, vrij van dogmatische uitspraken en opgelegde waarheden.
Slechts datgene wat men zelf als waarheid ervaart heeft betekenis.

De vrijzinnigheid zoekt de balans tussen religie, cultuur en wetenschap.
Zij beschouwt de bijbel als een belangrijke inspiratiebron, maar niet als de eeuwiggeldende goddelijke waarheid.
Zij put daarnaast ook uit andere religieuze en wijsgerige bronnen.

Vrijzinnigen proberen bovenal hun geloof in relatie te brengen tot de wekelijkeheid waarin wij leven.

Door het appèl dat de vrijzinnigheid doet op de persoonlijke invulling van het geestelijk leven sluit het bijzonder goed aan bij onze (post)moderne tijd

Contact

Gegevens

Concordia Maasdijk
Maasdijk 40
2676 AE Maasdijk
info@concordiamaasdijk.nl

Locatie