Stacks Image 102
Stacks Image 8
V.V.P. Maasdijk

Historie
De vereniging van Vrijzinnige Hervormden Maasdijk werd in november 1924 opgericht.
Ds.J.P. de Graaff uit Naaldwijk en de Unie- Kerk [toen Evangelische Kerk] uit ‘s- Gravenzande zijn nauw betrokken geweest bij de oprichting van onze vereniging.
Bij de oprichting meldden zich 8 dames en 28 heren aan als lid. Ds. van Wijs was een van de eerste predikanten uit die tijd.
Het eerste bestuur bestond uit Dhr. N. Middelburg [voorzitter], Dhr. J.Slot[secretaris], Dhr. W. Broos [penningmeester], Dhr. J. v.d. Hout [2evoorzitter], Dhr. J. P. Lange [2e secretaris] en de leden Dhr. N.de Jong en Dhr. A. van Staalduinen.
Door bereidwilligheid van het Gemeentebestuur van Naaldwijk werd de O. L. S. ter beschikking gesteld voor het houden van kerkdiensten, die toen één keer in de maand plaatsvonden.
In 1926 begon men te denken aan een eigen kerkgebouw, en werd er grond aangekocht aan de Maasdijk 40.
Onder leiding van de heer J. P. Hofman werd het gebouw ontworpen en gebouwd.
Op 16 november 1927 werd het kerkgebouw in gebruik genomen en kreeg de naam “Concordia”.
Het gebouw werd tevens gebruikt als verenigingsgebouw, waar de gymnastiekvereniging K. D. O., de muziekvereniging E. M. M. repeteerden en er hun uitvoeringen gaven.
Ook het Groene Kruis heeft er jaren haar onderdak gehad.
Voor vele Maasdijkers is “Concordia” dan ook een begrip.

Bezettingstijd ’40 – ‘45
In oktober 1942 werd het kerkgebouw door de Duitse bezetters gevorderd en moesten de kerkdiensten ergens anders gehouden worden.
De toenmalige voorzitter Dhr. G. S. Hofman stelde hiervoor in zijn bouwbedrijf een deel van de boerderij, de voormalige koeienstal, ter beschikking.
Gelukkig kon men eind 1944 weer beschikken over het eigen kerkgebouw.
Op 2 juni 1946 werd er een vrouwenvereniging opgericht, in de eerste jaren van hun bestaan kwam de vrouwenvereniging bijeen bij Mevr. Hofman thuis.
Nadat in 1959 de Zonnehoek naast het kerkgebouw was gebouwd werden de bijeenkomsten daar gehouden.

Grotere zelfstandigheid
Tot 1981 was het niet mogelijk om in het eigen kerkgebouw te dopen, te trouwen of belijdenis te doen. Hiervoor moest men naar de Grote Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk.
Door de grote inzet van Ds. van Dooren, die vanaf 1979 tot september 1984 onze voorganger was, kreeg onze vereniging in 1981 een grotere zelfstandigheid, wat ondermeer inhield dat men nu wel in eigen kerkgebouw kon trouwen, belijdenis doen en mocht laten dopen. Mede door Vic. J. H. Lubbers, die in 1984 voor de tweede keer voorganger van onze gemeente werd, heeft onze vereniging jaren lang een bloeiende jeugdvereniging gehad.
Helaas overleed Vic.Lubbers op 7 november 1996 op 60- jarige leeftijd.
Vanaf 1997 tot 1 september 2008 was mevr. ds. C.Schoonenberg – Lems onze voorganger.
Zij werd op 1 januari 2009 opgevolgd door ds. Dick Peters.

Statutenwijziging
Op 13 november 2008 werden de statuten van de VVH ingrijpend gewijzigd.
De vereniging kreeg de naam “Concordia“ en zij heeft zich ten doel gesteld: het bevorderen van het verenigingsleven in Maasdijk door het organiseren van diverse activiteiten en daarbij de instandhouding van het verenigingsgebouw Concordia.
Op dezelfde datum 13 november 2008 werd de nieuwe vereniging de “Vereniging van Vrijzinnige Protestanten“ opgericht.

VVP
De VVP organiseert wekelijks een zondagsdienst in de ontmoetingsruimte van Concordia.
Door de jaren heen waren en zijn er zo’n 75 families lid van de VVP. Een trouwe groep bezoekt de wekelijkse zondagsdienst, welke 1 x per vier weken geleid wordt door ds. Dick Peters.
Op de andere zondagen gaat een vrijzinnige gastpredikant voor. Maandelijks, van 20.00 uur tot 22.00 uur, wordt er een gesprekskring gehouden onder leiding van ds. Dick Peters.
In het seizoen 2010 – 2011 worden de 12 kernwaarden uit het Christendom besproken.

Informatie wordt gegeven door:

ds. Dick Peters
Doornenburg 128
2402 KG Alphen a/d Rijn
tel. 0172 421 357
email: dcpeters@wanadoo.nl

Contact

Gegevens

Concordia Maasdijk
Maasdijk 40
2676 AE Maasdijk
info@concordiamaasdijk.nl

Locatie